Login 

 
 
 

Az INNOART Galéria Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei az elektronikus piactéren.
Kérjük, figyelmesen olvassa el szabályzatunkat!

Jelen üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) az INNOART GALÉRIA Interneten keresztül történő műtárgy értékesítésének legfontosabb szabályait határozza meg, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel összhangban. A megrendelésekkel és az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan az üzletszabályzatban Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a polgári Polgári törvénykönyvről Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a megjelölt kormányrendelet fentebb hivatkozott jogszabályok és az egyéb, hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
I. I. Az Eladó adatai
Az Eladó adatait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a alapján az alábbiak szerint teszi közzé:

Cégnév: INNOBARTH Betéti Társaság.
Képviseli: Barta-Eke Gyuláné, üzletvezető
Székhely: 2000, Szentendre, Kovács László utca 49.
Telephely: 2000, Szentendre, Paprikabíró utca 2.
Cégjegyzékszáma: 13-06-042359 (Pest Megyei Cégbíróság)
Adószám: 21256172-3-13
Telefonszám: 30/9-383-067
Telefax: 26-500-390
Honlap:
E-mail: innoart@t-online.hu

II. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Az INNOART Galéria által forgalmazott műtárgyak megfelelnek a hatályos magyar jogszabályokban előírt és a szabványoknak, az általános szakmai követelményeknek és szokványoknak megfelelő legmagasabb minőségnek. A műtárgyak részletes leírását az INNOART Galéria honlapján az egyes tárgyak ismertetője tartalmazza. Amennyiben külön időpont nem szerepel az egyes műtárgy leírások mellett (lásd: a korlátozott példányszámban elérhető, külön megjelölt tárgyak, aukciós tárgyak) úgy az INNOART Galéria ajánlata addig érvényes, ameddig a tárgyak megrendelése az Interneten keresztül lehetséges.
III. Vásárlás, Vételár és egyéb fizetési kötelezettségek
A bemutatott műtárgyak megvásárlása csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára (továbbiakban: vásárlóVásárló) lehetséges az elektronikus piactéren. A vásárlás történhet aukció keretében, illetve közvetlen megkeresés alapján.
Az aukción történő vásárlás esetén az aukció nyertese tekintendő vásárlónakVásárlónak. Az aukció nyertese az a licitáló, aki a lejárat időpontjában a legmagasabb árat hajlandó fizetni a műtárgyért és ajánlta elérte vagy meghaladta a galéria által szabott fenntartott árat.
A licit ár nem tartalmazza a szerzői díjat és a kulturális járulékot.
Közvetlen ajánlat kérés a vásárlóknak elektronikus levél vagy fax formájában, a letölthető ajánlatkérési nyomtatvány formátum használatával lehetséges. Az ajánlat kérést követően az INNOART Galéria elektronikus levélben közli ajánlatát a vásárlóval. A vételár kialakítása történhet több lépcsőben, annak elfogadásról elektronikus levél vagy fax utján nyilatkozhat a vásárlóVásárló. A kialakult vételár, bruttó vételárként értendő (Az ár tartalmazza a szerzői díjat és a kulturális járulékot.). A bruttó vételáron túlmenően adott esetben a szállítás költségei is a vevőt Vásárlót terhelik.
A vételár kiegyenlítése történhet készpénzben, banki átutalással. (Elektronikus fizetési lehetőségek, bankkártya, hitelkártya, elektronikus pénztárcák használata kialakítás alatt)

IV. Szállítási feltételek
A vásárolt műtárgy személyes átvételre a szentendrei telephelyén keddtől szombatig 10-18 között van lehetőség. A házhozszállítás szobrok esetében külön díj ellenében történik a vásárló Vásárló által megadott címre, amelynek mértéke függ a műtárgy méreteitől és tömegétől. Foto Fotó alkotások és üvegtárgyak szállítása postai úton vagy futárszolgálat által is lehetséges a vásárló Vásárló választása szerint.
Az INNOART Galéria a megrendelt termékeket a teljes vételár illetve szállítási költség kiegyenlítését követően juttatatja el a vásárlóhoz Vásárlóhoz a lehető legrövidebb időn belül. Lehetőség szerint az egy alkalommal megrendelt termékeket egy csomagban szállítjuk ki. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az INNOART Galéria átvállalja a második (és további) csomagok csomagolási és szállítási költségeit. Az INNOART Galéria a csomagolás során keletkezett sérülésekért vállal felelősséget, a szállításból eredő károkért nem. A szállításhoz, a vásárlónak Vásárlónak lehetősége van külön költség ellenében, biztosítást kötnie a műtárgy- szállításból eredő esetleges kárainak enyhítésére.

V. Elállási jog
Tájékoztatjuk Az INNOART Galéria ezúton tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe venni kívánó személyeket arról, hogy amennyiben a kiválasztott és megvásárolt műtárgy valamilyen okból mégsem feleel meg a Vásárlóz elvárásainak, úgy a Vásárló az átvételétől számított három (3) napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Ekkor Ebben az esetben az INNOART Galéria a vételárat Önnek a Vásárlónak visszatéríti. A Vásárló Eelállási jogának gyakorlásához szükséges az, hogy a Vásárló a megvásárolt műtárgyat annak sértetlen (sérülésmentes) eredeti állapotában, a vásárlást igazoló számlával együtt juttassa vissza az INNOART Galéria. részére. Ebben az esetben az INNOART Galéria a megvásárolt termék visszaérkezésétől számított harminc (30) napon belül a Vásárlónak visszafizeti Önnek a vételárat. A műtárgy visszajuttatásának a költségei Önt a Vásárlót terhelik.

VI. Tulajdonjog, szavatosság
Az INNOART GalériaA galéria kijelenti, hogy a honlapján szereplő műtárgyak saját tulajdonában állnak vagy az alkotó tudtával és hozzájárulásával jelennek meg, jogosult teljes joggal a műtárgyak értékesítésére. A műtárgy tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítést követően kerül a vásárló Vásárló birtokába. A műtárgyról a Galéria igazolás kiadásával igazolja a vásárló Vásárló tulajdonjogát, és a szavatolja a műtárgy eredetiségét.
Az INNOART Galéria szavatolja az általa forgalmazott termékek legjobb minőségét. Ha a megrendelt termék hibás, vagy a csomagolás során megsérült, akkor azt az INNOART Galéria díjmentesen kicseréli.

VII. Adatvédelem
A galéria rendelkezik elektronikus adatvédelmi szabályzattal és tevékenységét ennek szellemében folytatja. Adatvédelmi szabályzatunkat honlapunkon megtalálja, amely jelen üzletszabályzat Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi.

VIII. EgyebekM

Az INNOART Galéria az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a jelen Üzletszabályzata útján teszi hozzáférhetővé a szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon, amely lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy tárolják és előhívják azokat.

Az INNOART Galéria az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a jelen Üzletszabályzata útján tájékoztatja a Vásárlókat az alábbiakról:

  • a műtárgy adásvételi szerződés elektronikus úton való megkötésére a jelen Üzletszabályzatában, valamint az INNOART Galéria Árverési Szabályzatában foglaltak szerint jön létre;

  • a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az INNOART Galéria iktatja, és az iktatott szerződés utóbb az INNOART Galéria telephelyén . előzetes egyeztetést követően - hozzáférhető;

  • a Vásárló az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően az INNOART Galéria által biztosított ..... eszközökkel tudja azonosítani és kijavítani (ennek a technikai módját kellene informatikussal egyeztetni);

  • a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelve a magyar nyelv;

  • az INNOART Galéria a jelen Üzletszabályzatban, az Árverési Szabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek, mint magatartási kódexnek (a továbbiakban: Magatartási Kódex) veti alá magát, amely Magatartási Kódex az INNOART Galéria honlapján hozzáférhető.


Az INNOART Galéria vállalja, hogy a Vásárló ajánlatának megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, a Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.


A jelen Szabályzatban Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Jogvita esetére a felek Szentendre Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

Ajánló


 

Kosár

üres